Witamy w Ideal of Sweden oraz na naszej stronie internetowej IdealofSweden.pl. Niniejsze warunki (zwane dalej „Warunkami’) mają zastosowanie, gdy użytkownik będący konsumentem (zwany dalej („użytkownikiem”), korzysta lub składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej IdealofSweden.pl i powiązanych stron ("Witryna Internetowa"). Niniejsze Warunki stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą IdealofSweden.eu, nr rejestracyjny 556889-7994, Drottninggatan 26, 602 24 Norrköping (dalej jako „Ideal of Sweden” lub „my”). Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na niniejsze Warunki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed dalszym korzystaniem ze strony internetowej.

Wszystkie zakupy dokonane za pośrednictwem strony internetowej są przeznaczone wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej, potwierdzasz, że jesteś konsumentem końcowym. W przypadku podejrzenia, że dokonujesz zakupu w celach komercyjnych, firma Ideal zastrzega sobie prawo do zażądania potwierdzenia, że jesteś konsumentem końcowym oraz do odrzucenia lub anulowania Twojego zamówienia do momentu dostarczenia przez Ciebie takiego potwierdzenia.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Gdy dokonasz zakupów na naszej stronie internetowej, będziemy przechowywać niektóre z Twoich danych osobowych użytych w celu dokonania zakupu. Jako użytkownik masz prawo zażądać dostępu do swoich danych, a w przypadku, gdy któreś z nich okażą się niepoprawne, możesz zażądać ich zmiany lub usunąć. Ideal of Sweden nie przechowuje ani nie obsługuje żadnych danych bankowych ani dotyczących kart kredytowych. Możemy również korzystać z plików cookie, np. w celu zwiększenia Twojego komfortu korzystania z naszej strony internetowej.

Więcej na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe i plik cookie możesz przeczytać w naszej polityce prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

CENY, PROWIZJE I PŁATNOŚCI

Po złożeniu zamówienia otrzymasz potwierdzenie zakupu na swój adres e-mail. Zalecamy zapisanie potwierdzenia w celu ułatwienia wszelkich kontaktów z naszą obsługą klienta w związku z zakupem.

Ideal of Sweden nie przyjmuje płatności od osób poniżej 18 roku życia. W indywidualnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub zmiany zamówienia, np. jeśli użytkownik poda nieprawdziwe dane osobowe i/lub posiada historię zadłużeń.

Akceptujemy karty kredytowe takie jak VISA, Mastercard i inne lokalne opcje płatności. Jeśli wybrana przez Ciebie metoda płatności nie działa w momencie zakupu, Ideal of Sweden zastrzega sobie prawo do zmiany metody płatności.

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli zamówienie jest składane z kraju spoza UE, ceny nie zawierają podatku VAT. Zamówienia wysyłane do krajów spoza UE mogą podlegać lokalnemu podatkowi VAT, cłu importowemu i/lub podatkowi, który jest pobierany po dotarciu przesyłki pod adres dostawy. Użytkownik będzie odpowiedzialny za opłacenie takich ceł importowych i podatków. Podatek VAT obliczany jest z uwzględnieniem całkowitej wartości zamówienia, niezależnie od tego, czy zamówienie jest przedmiotem kampanii. Należy pamiętać, że firma Ideal of Sweden nie ma kontroli nad tego typu opłatami, a ponieważ opłaty te są różne w różnych krajach, firma Ideal of Sweden nie może przewidzieć ich wysokości. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z lokalnym urzędem celnym i/lub podatkowym.

KAMPANIE I OFERTY

Ideal of Sweden może zaproponować Ci uczestnictwo w kampaniach, w których obowiązują inne warunki. Takie warunki obowiązują tak długo, jak długo kampania jest aktywna i dotyczy konkretnych produktów określonych przez firmę Ideal of Sweden w związku z tą kampanią. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania kampanii w dowolnym momencie, po jej anulowaniu lub zakończeniu będą miały zastosowanie niniejsze warunki. Kampania obejmująca tylko określone pozycje na stronie internetowej będzie trwała przez określony czas i tylko wtedy, gdy produkty będą znajdować się w magazynie.

Gdy dokonasz zakupu na stronie internetowej, firma Ideal of Sweden nie wprowadzi żadnych korekt kwoty zapłaconej przez Ciebie, chyba że otrzymasz niewłaściwą cenę z powodu problemów technicznych/usterek na stronie Internetowej.

W przypadku kampanii takich jak „kup jeden produkt i otrzymaj drugi za darmo” zawsze należy dokonać pełnego zwrotu, co oznacza, że należy zwrócić wszystkie produkty otrzymane w ramach kampanii. Jeśli użytkownik wziął udział w promocji, w której otrzymał zniżkę ze względu na przekroczenie pewnej kwoty, jego zwrot zostanie skorygowany zgodnie z warunkami obowiązującej kampanii i tymi, które obowiązywały podczas zakupu.

DOSTAWA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

Wysyłamy nasze produkty na cały świat, a przewidywany termin dostawy zależy od kraju i wybranej przez Ciebie opcji wysyłki. W przypadku chęci rezygnacji z zakupu spowodowanej opóźnieniem dostawy, odpowiedzialność za jego anulowanie spoczywa na Tobie. Użytkownik powinien skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Ideal of Sweden, a rezygnacja z zamówienia nie zostanie uznana za ważną do momentu otrzymania potwierdzenia od firmy Ideal of Sweden. W przypadku, gdy zamówienie zostało już przetworzone, masz obowiązek odebrać zamówienie. Nie odbiera C to jednak prawa do anulowania zamówienia po jego otrzymaniu.

Jeśli produkt nie znajduje się już w ofercie, firma Ideal of Sweden ma prawo do anulowania zakupu i dokonania zwrotu pieniędzy. Powiadomimy Cię o zwrocie pieniędzy lub o możliwej dostępności podobnego produktu. Odpowiedzialność firmy Ideal of Sweden za błędy związane z dostawą ogranicza się do tego, co zostało określone w niniejszych Warunkach.

W przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone do punktu odbioru, a Ty nie odbierzesz przesyłki na czas, zastrzegamy sobie prawo do pobrania opłaty na pokrycie wszelkich dodatkowych kosztów.

Jeśli produkt został uszkodzony podczas transportu, należy jak najszybciej zgłosić ten fakt do działu obsługi klienta Ideal of Sweden.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU

MASZ prawo do odstąpienia od zakupu w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy w ciągu 14 dni od otrzymania go. Masz też prawo do wymiany produktu na produkt o tej samej lub niższej wartości w ciągu 30 dni od otrzymania zamówienia, a także prawo do wycofania zamówienia lub wymiany produktu pod warunkiem, że produkt i opakowanie będą w takim samym stanie jak w momencie otrzymania oraz w oryginalnych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami i naklejkami ochronnymi. Nie ogranicza to Twojego prawa do dokładnego otwarcia i sprawdzenia produktu. Jeśli jednak produkt nie będzie w takim stanie, jakiego można się spodziewać po jego zwrocie, Ideal ma prawo do odliczenia od zwrotu kwoty odpowiadającej utraconej wartości produktu.

Aby wymiana lub zwrot produktu zostały rozpatrzone przez firmę Ideal of Sweden, należy zgłosić je działu obsługi klienta Ideal of Sweden na następujący adres e-mail: [email protected] Prosimy o podanie numeru zamówienia, jeśli chcesz zwrócić lub wymienić zakup oraz przyczyny zwrotu lub wymiany.

Możesz również wypełnić poniższy formularz odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie internetowej Szwedzkiego Urzędu ds. Konsumentów https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett. Wypełniony formularz należy dołączyć do wiadomości e-mail przed wysłaniem go do firmy Ideal.

Zwrot kosztów nastąpi możliwie jak najszybciej, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas produktu i zarejestrowania zwrotu lub udowodnienia przez Ciebie, że produkt został odesłany. Zwrot zostanie dokonany na konto, z którego dokonano pierwotnego zakupu, chyba że uzgodniono inaczej lub uznano to za konieczne. Należy pamiętać, że produkty zakupione bezpośrednio na naszej stronie internetowej nie mogą być wymieniane w lokalnym sklepie. Należy pamiętać także, że to na Tobie jako użytkownikowi spoczywa obowiązek opłacenia przesyłki zwrotnej.

Prawo do odstąpienia od umowy lub wymiany nie ma zastosowania w przypadku produktów, które zostały stworzone zgodnie ze specjalnymi wymaganiami użytkownika lub które zostały wyraźnie dostosowane do jego osobistych życzeń, np. produktów w wersji niestandardowej lub z nadrukiem, na przykład ze spersonalizowanym monogramem.

OBSŁUGA KLIENTA

GWARANCJA

Ideal of Sweden oferuje jednoroczną (1) gwarancję na wszystkie produkty sprzedawane na stronie internetowej. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne ograniczone do montażu produktu, zszywania i klejenia.

Należy pamiętać, że gwarancja udzielana przez firmę Ideal of Sweden nie obejmuje:

wad lub uszkodzeń spowodowanych przez okoliczności zewnętrzne, takie jak wypadki, pożar, woda, powódź, lub klęska żywiołowa;

niewłaściwego lub nieprawidłowego użycia, w tym upuszczenia produktu powodującego np. wgniecenia, pęknięte lub zgniecenia;

zmiany estetyczne wynikające z normalnego zużycia i starzenia, takie jak np. zarysowania, zmiany koloru, zużytej skóry i łuszczącej się farby; lub

naprawy lub modyfikacji produktu, które nie zostały przeprowadzone przez Ideal of Sweden.

Niezastosowanie się do jakichkolwiek instrukcji obsługi i konserwacji spowoduje unieważnienie niniejszej gwarancji. Należy pamiętać, że niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie zastępuje żadnej obowiązującej gwarancji przewidzianej przez prawo.

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej sekcji należy przesyłać do działu obsługi klienta na adres [email protected] Prosimy podać w nich następujące informacje:

numer zamówienia,

powód Twojego roszczenia,

informacje o tym, czy ubiegasz się o wymianę, naprawę czy zwrot pieniędzy; oraz

dowód w postaci zdjęcia, który wyraźnie przedstawia uszkodzenie lub wadę.

Po otrzymaniu Twojego roszczenia, rozpatrzymy je i przekażemy Ci dalsze instrukcje. Zalecamy, aby wysłać reklamację jak najszybciej po zauważeniu uszkodzenia lub wady. Reklamacja podlega naprawie, wymianie lub zwrotowi. Jeśli dany produkt nie jest już dostępny w magazynie, użytkownik ma prawo do wymiany produktu na produkt o podobnym modelu lub projekcie lub skorzystana z prawa do zwrotu pieniędzy.

W przypadku, gdy żadna wada lub uszkodzenie określone w niniejszej gwarancji nie zostanie wykryte przez przez Ideal of Sweden, reklamacja zostanie odrzucona, a my pobierzemy opłatę za zwrot produktu. Wszelkie próby oszustwa zostaną zgłoszone odpowiednim organom prawnym. Firma Ideal of Sweden zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania reklamacji w przypadku podejrzenia próby oszustwa.

ZASTRZEŻENIE

Ideal of Sweden nie ponosi odpowiedzialności za błędy w zdjęciach, opisach produktów lub specyfikacjach technicznych, nieprawidłowe ceny i korekty cen (takie jak zmiany cen u dostawców lub wahania kursów walut) ani za niedokładne informacje o tym, czy dany artykuł jest dostępny na stronie internetowej. Ideal of Sweden ma prawo do poprawienia takich błędów oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie. Jeśli dla zamówionego artykułu została podana błędna cena, powiadomimy Cię o tym fakcie i przed kontynuowaniem zamówienia będziemy oczekiwać na zatwierdzenie poprawionej ceny.

Wszystkie zdjęcia na stronie internetowej należy traktować wyłącznie jako ilustracje. Nie można zagwarantować, że takie ilustracje będą całkowicie przedstawiać otrzymany towar lub dokładny wygląd, cechy lub pochodzenie produktu.

Strona internetowa i wszystkie treści na niej zawarte są własnością firmy Ideal of Sweden lub jej licencjodawców. Informacje i wszystkie treści są chronione przez prawo własności intelektualnej i prawo marketingowe. Oznacza to, że znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów, obrazy, grafiki, projekty, układy oraz informacje o produktach, usługach i wszelkie inne treści (z wyjątkiem treści generowanych przez użytkownika) nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane bez pisemnej zgody Ideal of Sweden.

Ideal of Sweden nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody innych przedmiotów spowodowane korzystaniem z zakupionych produktów ani za żadne straty poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania z nich, pod warunkiem, że korzystanie z nich odbywa się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi użytkownika i z należytą starannością. Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za to, aby upewnić się, że produkt nie jest wadliwy przed jego użyciem.

Nasza odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie straty lub szkody powstałe w związku z zamówieniem na stronie internetowej ogranicza się do całkowitej kwoty zamówienia. Ideal of Sweden nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie.

TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Nasza strona internetowa może zawierać treści tworzone przez użytkowników. Ideal of Sweden nie rości sobie żadnych praw do takich materiałów lub treści, a także nie ponosi za nie odpowiedzialności prawnej. W przypadku podejrzenia o naruszenie praw autorskich, naruszenie innych praw lub z jakiegokolwiek innego powodu poczucia winy za treści opublikowane na stronie internetowej, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

OBSŁUGA KLIENTA

WŁASNOŚĆ

Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem naszej strony internetowej pozostają własnością Ideal w Szwecji do momentu otrzymania pełnej zapłaty. Wszelkie próby oszustwa zostaną zgłoszone odpowiednim organom prawnym. Ideal of Sweden zastrzega sobie prawo do anulowania zakupu w przypadku podejrzenia oszustwa.

SIŁY WYŻSZE

Ideal of Sweden nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub kary spowodowane niewywiązaniem się z niniejszych warunków na skutek okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, w tym między innymi w przypadku wojny, wydarzeń wojennych, wojny domowej, rewolucji, działań rządowych, strajków, blokad, klęsk żywiołowych lub podobnych zdarzeń, problemów technicznych, awarii sieci elektrycznej / telekomunikacyjnej / transmisji danych lub innych sposobów komunikacji, a także wad lub opóźnień w świadczeniu usług przez podwykonawców na skutek okoliczności podanych w niniejszym dokumencie. W przypadku wystąpienia takich okoliczności postaramy się poinformować Cię o tym.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Niniejsze warunki oraz sposób korzystania ze strony internetowej są interpretowane i regulowane przez prawo obowiązujące w Szwecji. Wszelkie spory wynikające z lub związane z niniejszymi warunkami i korzystaniem ze strony internetowej będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd szwedzki. Niezależnie od powyższego, Ideal of Sweden ma prawo, według własnego uznania, podjąć stosowne kroki prawne przeciwko konsumentowi, w kraju zamieszkania konsumenta. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy użytkownikiem jako klientem a firmą Ideal of Sweden, którego Ideal of Sweden nie jest w stanie go rozwiązać, użytkownik może złożyć skargę do działającego w UE systemu rozstrzygania sporów online, ODR. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/odr.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne (częściowo lub w całości), dane postanowienie zostanie zrealizowane w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Pozostałe warunki, postanowienia, zgody i ograniczenia określone w niniejszym dokumencie pozostaną w pełnej mocy i nie będą mieć na nie żadnego wpływu.

ZMIANY WARUNKÓW

Ideal of Sweden zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany niniejszych warunków zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich zamieszczenia na stronie internetowej i są dostępne do wglądu dla użytkowników.

INFORMACJE O FIRMIE

Ideal of Sweden AB

Drottninggatan 26

602 24 Norrköping,

Szwecja

Dane kontaktowe:

Adres e-mail obsługi klienta iDeal of Sweden: [email protected]

OBSŁUGA KLIENTA
Szybka dostawa

Szybka dostawa

Roczna gwarancja

Roczna gwarancja

Nagradzane projekty

Nagradzane projekty