OGÓLNE

Witamy w iDeal of Sweden i na naszej stronie internetowej. Niniejsze warunki („Warunki”) mają zastosowanie do Ciebie jako klienta („Ty”), gdy składasz zamówienie przez iDealOfSweden.eu i powiązane strony („Strona internetowa”). Niniejsze warunki stanowią umowę między iDeal Of Sweden AB, nr rejestracji: 556889-7994, Drottninggatan 26, 602 24 Norrköping ( „iDeal Of Sweden” lub „My”).

Niniejsze warunki mają zastosowanie jedynie do Ciebie jako klienta, gdy składasz zamówienie przez naszą stronę internetową. Prosimy Cię o uważne przeczytanie Warunków przed przystąpieniem do korzystania z naszej strony internetowej.

Składając zamówienie i korzystając z naszej strony, akceptujesz następujące warunki.

Aby złożyć zamówienie na stornie internetowej, musisz mieć przynajmniej 18 lat. iDeal of Sweden, zgodnie ze szwedzkim prawem, może nie akceptować płatności kartą kredytową od osób poniżej 18-go roku życia. Zastrzegamy sobie prawo w indywidualnych przypadkach odmawiać lub zmieniać zamówienie (na przykład, jeśli podane zostały fałszywe dane osobowe i/lub pojawiły się jakiekolwiek informacje dotyczące nieuiszczenia należności).

iDeal of Sweden nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieprawidłowościom grafik, opis produktów lub specyfikacji technicznych, nieprawidłowych cen lub regulacji cen (takich jak zmiana cen dostawców lub wahania kursów walut), a także niedokładnych informacji na temat tego, czy produkt znajduje się w magazynie. iDeal of Sweden ma prawo poprawić tego rodzaju błędy lub zmienić lub zaktualizować informacje w dowolnym momencie. Jeśli wprowadzono niepoprawną cenę zamówionego przez Ciebie przedmiotu, poinformujemy Cię o tym i będziemy oczekiwać zatwierdzenia poprawionej ceny przed przystąpieniem do kontynuacji realizacji zamówienia. Wszystkie zdjęcia i grafiki na stronie powinny być traktowane wyłącznie jako obrazowe. Nie stanowią one gwarancji, że dostarczany produkt będzie wyglądał identycznie, mieć takie same cechy lub pochodzenie.

Strona internetowa, podobnie jak wszelkie treści na niej, stanowią własność iDeal Of Sweden lub naszych licencjodawców. Informacje te chronione są prawem własności intelektualnej i prawem rynkowym. Oznacza to, że wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy produktów, obrazy, grafiki, projekty, układ strony, informacje o produktach i usługach oraz inne treści nie mogą być kopiowane ani używane bez uzyskania pisemnej zgody iDeal of Sweden.

DANE OSOBOWE

Podczas zakupów na naszej stronie internetowej akceptujesz, że będziemy przechowywać niektóre Twoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych. Jeśli jakiekolwiek przekazane przez Ciebie informacje są nieprawidłowe, zawsze możesz je zmienić lub usunąć. Możemy też wykorzystywać pliki cookie, na przykład w celu poprawny doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat tego, jak używany dane osobowe i pliki cookie znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Polityka prywatności

DOSTAWA I ANULOWANIE

Produkty znajdujące się w magazynie są zazwyczaj dostarczane w ciągu liczby dni roboczych, o jakiej mowa na naszej stornie internetowej. O ile nie uwzględniono inaczej na przykład w związku z zamawianymi produktami, których akurat nie ma w magazynie.

Jeśli uważasz, że dostawa produktów jest opóźniona, przez co chcesz zrezygnować z zakupu, anulowanie zamówienia zależy od Ciebie. Jeśli przedmiot został już wysłany, musisz najpierw odebrać zamówienie. Anulowanie nie zostanie uznane za ważne do momentu otrzymania potwierdzenia od iDeal Of Sweden. Jeśli produkt nie jest już oferowany, iDeal Of Sweden ma prawo anulować zakup i zwrócić Ci pieniądze. Powiadomimy Cię o zwrocie lub ponownej dostępności produktu.

Odpowiedzialność iDeal of Sweden za błędy w związku z dostawą jest ograniczona zgodnie z warunkami dostawy zamówienia, a co za tym idzie - tymi warunkami.

Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie za wszelkie straty lub szkody powstałe w związku z zmówieniem na stronie internetowej jest ograniczona do całkowitej kwoty zamówienia. iDeal of Sweden nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie.

PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA I WYMIAN

Masz 14 dni od daty otrzymania produktu na otrzymanie całkowitego zwrotu kosztów zakupu, jeśli zwrócisz produkt, i do 30 dni na jego wymianę.

Produkt musi znajdować się w takim samym stanie, w jakim został Ci dostarczony. Powinien też znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z nienaruszonymi etykietami i naklejkami ochronnymi.

W przypadku zwrotu środków iDeal Of Sweden prześle Ci daną kwotę z powrotem tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania Twojego powiadomienia o zwrocie. iDeal Of Sweden może zatrzymać zwrot płatności do momentu otrzymania zwracanych produktów lub jeśli nie udowodnisz, że zwracane produkty zostały przez Ciebie wysłane, robiąc to na przykład za pomocą formularza.

Środki mogą zostać zwrócone za pomocą metody, której użyto podczas składania zamówienia, chyba że zostało to inaczej uzgodnione lub pojawiły się jakiś problemy. Kart podarunkowych nie można zwracać w celu uzyskania zwrotu pieniędzy ani wymieniać na żaden inny przedmiot.

Zagubione karty podarunkowe nie podlegają wymianie.

Produkt można wymienić jedynie na produkt o tej samej lb mniejszej wartości. Jeśli chcesz wymienić go na droższy produkt, musisz zwrócić produkt, abyśmy najpierw mogli zwrócić Ci za niego pieniądze. Gdy to się stanie, po prostu złóż nowe zamówienie obejmując nowy produkt, który Cię interesuje.

Wszystkie zwroty należy zgłaszać do Działu Wsparcia Klienta, w innym przypadku nie zostaną zaakceptowane.

Produkty zakupione bezpośrednio z naszej strony internetowej muszą być zwrócone do naszego magazynu w celu dokonania wymiany. Produkty nie mogą zostać wymienione w sklepie lokalnym.

Pamiętaj, że musisz pokryć koszty przesyłki zwrotnej. Po wymianie produktu iDeal of Sweden zapłaci koszty transportu nowej przesyłki.

GWARANCJA I ROSZCZENIA

Gwarancja iDeal Of Sweden ważna  jest przez jeden (1) rok.

Produkty są tworzone zgodnie z naszymi wysokimi standardami jakości. Co więcej, objęte są one naszą gwarancją obejmującą wszelkie wady produkcyjne. Nakładki, szwy i doklejenia. Gwarancja iDeal Of Sweden obejmuje tylko części wymienione powyżej. Aby zgłosić problem pokrywany przez gwarancję, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mail: [email protected]

Pamiętaj, że gwarancja iDeal Of Sweden nie obejmuje następujących aspektów:

Wady i uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem (uderzenia, zgniecenia, wgniecenia, upadki), wypadkami lub nieuzasadnioną próbą naprawy lub modyfikacji.

Zmiany estetyczne, wady i uszkodzenia spowodowane normalnym użytkowaniem i starzeniem się produktu (np. zarysowania, zużycie skóry czy łuszcząca się farba).

Nieprzestrzeganie zasad dotyczących pielęgnacji (link) może spowodować unieważnienie gwarancji.

Ważne, aby klienci uważnie sprawdzili przedmiot, który został im dostarczony. Jeśli został on uszkodzony podczas transportu, należy to jak najszybciej zgłosić do Działu Obsługi Klienta. Jeśli zauważysz, że przedmiot jest uszkodzony lub niezgodny z przedmiotem zamówionym, koniecznie skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta w ciągu 30 dni.

Wszelkie reklamacje należy kierować do naszego Działu Obsługi Klienta. Przekaż nam numer swojego zamówienia i powód reklamacji, abyśmy mogli udostępnić Ci dalsze instrukcje dotyczące zwrotu produktu.

Jeśli uznamy, że nie ma powodu do reklamacji danego produktu, iDeal Of Sweden ma prawo pobrać opłatę za transport. Jeśli produkt ma zostać wymieniony, otrzymasz podobny model lub design. Jeśli dany produkt nie będzie już dostępny, masz prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy. W przypadku powstania sporu między klientem a firmą iDeal of Sweden, którego nie jesteśmy w stanie rozwiązać samodzielnie, możesz złożyć skargę do funkcjonującego w Unii Europejskiej organu prawnego online, ODR. Więcej informacji znajdziesz pod linkiem: http://ec.europa.eu/odr.

Prawo do zwrotu lub wymiany nie obejmuje produktów, które zostały stworzone zgodnie ze specjalnymi wymaganiami klienta lub które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych życzeń klienta (np.. Produkty ze spersonalizowanym designem lub wzorem, takie jak personalizowane monogramy).

TREŚCI GENEROWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Nasza strona internetowa może zawierać treści tworzone przez użytkowników, w tym poprzez media społecznościowe. iDeal Of Sweden nie ponosi odpowiedzialności prawnej za tego typu materiały. Jeśli podejrzane zostanie naruszenie praw autorskich lub jakiegokolwiek innego prawa, lb gdy z jakiegokolwiek innego powodu użytkownik poczuje się obrażony treścią opublikowaną na naszej stronie, prosimy o kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta.

WŁASNOŚĆ

Wszystkie produkty pozostają własnością iDeal Of Sweden do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

Wszelkie próby oszustwa będą zgłaszane policji. iDeal Of Sweden zastrzega sobie prawo do anulowania zakupu, jeśli podejrzane zostanie oszustwo.

OBSŁUGA KLIENTA

SIŁY WYŻSZE

W przypadku wojny, rewolucji, wojny domowej, buntu, działań rządowych, strajku, blokady, klęski żywiołowej lub podobnych zdarzeń, problemów technicznych, awarii komunikacji  elektronicznej / telekomunikacyjnej / opierającej się na danych lub innej, jak również w przypadku wad lub opóźnień w świadczeniu usług przez podwykonawców z powodów określonych w niniejszym dokumencie, iDeal Of Sweden może zostać zwolniony z odpowiedzialności i innych sankcji. W takiej sytuacji postaramy się poinformować Cię o tym.

PRAWO RZĄDOWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki i korzystanie z naszej strony internetowej podlega prawu szwedzkiemu. W zakresie, w jakim zezwala na to prawo, sądy szwedzkie mają wyłączne prawo jurysdykcji i rozwiązywania sporów wynikających z niniejszych warunków lub korzystania z witryny internetowej. Wyjątki stanowią przypadki, w których iDeal Of Sweden dobrowolnie podejmuje działania prawne przeciwko klientowi / użytkownikowi w jego miejscu rezydencji.

ZMIANY WARUNKÓW

iDeal Of Sweden zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym monecie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu zaakceptowania warunków (na skutek każdego nowego zamówienia lub wizyty na naszej stornie internetowej) lub 30 dni po tym, gdy poinformujemy Cię o zmianach. iDeal Of Sweden zaleca, aby na bieżąco zapoznawać się z aktualizacjami strony internetowej, aby być świadomym wszelkich zmian warunków.

UNIEWAŻNIENIE

Jeśli odpowiedni sąd, organ lub trybunał arbitrażowy stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest nieważne lub niewykonalne, kwestionowane postanowienia i wszelkie inne postanowienia będą ważne i egzekwowane w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Postanowienia uznane za nieważne lub niewykonalne zostaną zastąpione odpowiednimi prawnymi wytycznymi i wskazówkami.

DANE FIRMY

iDeal of Sweden AB

Drottninggatan 26

602 24 Norrköping

Sweden / Szwecja

Kontakt: iDeal of Sweden - Dział Obsługi Klienta

E-mail: [email protected]

Szybka dostawa

Szybka dostawa

Roczna gwarancja

Roczna gwarancja

Nagradzane projekty

Nagradzane projekty