HAND IN HAND

Wspieramy przedsiębiorcze kobity w Indiach

Brak równouprawnienia płci, ubóstwo i niski poziom edukacji to niektóre z największych problemów na świecie, jak podaje UN Sustainable Development Goals. Nawiązaliśmy współpracę ze szwedzką organizacją Hand in Hand, aby pomóc kobietom uzyskać równe prawa do edukacji, umożliwić im pełne wykorzystywanie swojego potencjału i wyjście z ubóstwa.

Niezależność ekonomiczna to wciąż luksus dla wielu kobiet na całym świecie. Zapewnienie jej sobie i swoim rodzinom to poważne wyzwanie, przed którym wiele kobiet staje każdego dnia.

Aby zmienić życie tych kobit na lepsze, z dumą sponsorujemy niewielką miejscowość w Indiach, umożliwiając kobietom rozpoczęcie własnej działalności, dzięki której znajdą się one na drodze do niezależnego życia. Poprzez edukację i przedsiębiorczość Hand in hand zachęca kobiety do wykorzystania swojego potencjału przedsiębiorczego, jednocześnie wskazując na bardzo ważny wpływ społeczny i ekonomiczny, jakie lokalne kobiety mogą mieć na swoje rodziny i ogół społeczeństwa.

Opierając się na modelu samopomocy, Hand in Hand pomaga kobitom rozwijać umiejętności niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia biznesu – od znalezienia odpowiedniego modelu biznesowego, przez zarządzanie środkami finansowymi, po marketing. W ciągu roku kobiety otrzymają wiedzę i narzędzia, których potrzebują, aby rozwijać własną działalność i uzyskać pełną odpowiedzialność za swoją niezależność ekonomiczną.

Sponsorując miejscowość w Indiach, możemy wspierać około 150 kobiet, które pragną znaleźć się na drodze umożliwiającej im wyjście z ubóstwa, jak również przyczyniać się do powstawania około 100 firm każdego roku!